BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildirilerin aktan.can@feniksturizm.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu adres dışında başka bir e-mail adresine bildiri gönderilmemesini rica ederiz.

Toplantıda sunulacak bildiriler Deneysel Çalışma, Klinik Çalışma ve Özgün Olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Bildiriler değerlendirilmek üzere sözel, poster, sözel veya poster olmak üzere 3 şekilde gönderilebilecektir.

Kabul edilen bildiriler, yazarlar tarafından talep edildiği takdirde sempozyum kitabında tam metin olarak yayınlanabilir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 07 Nisan 2023

Yazım Kuralları
 • Özetler e-mail ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
 • Özette yer alan tablo veya resim sayısı en fazla 3 adet olmalıdır.
Bildirilerin Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme e-mail üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin toplantı kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.
Sunum Bilgileri

Sözlü Bildiriler

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
 • Slaytların 16x9 yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına, özen göstermenizi rica ederiz.

Poster Bildiriler

 • Posterinizi size verilecek olan poster numarasıyla, en fazla 1 x 1 m boyutlarında hazırlayarak belirtilen gün ve saatler arasında asmanız gerekmektedir.
 • Poster sunumunuz için size iletilecek sunum saati aralığında posterinizin başında olmanızı rica ediyoruz.
Bildiri Ödülleri

Sözlü ve Poster bildiriler arasında yapılacak değerlendirme sonucunda ilk üç bildiriye ödül verilecektir.

Sözlü Sunum
 • 1.lik ödülü 4.000 TL
 • 2.lik ödülü 3.500 TL
 • 3.lük ödülü 3.000 TL
Poster Sunum
 • 1.lik ödülü 3.000 TL
 • 2.lik ödülü 2.500 TL
 • 3.lük ödülü 2.000 TL