KURULLAR

TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Nerses Bebek

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sibel Velioğlu

Genel Sekreter
Doç. Dr. Aylin Bican Demir

Sayman
Prof. Dr. İbrahim Öztura

Üyeler
Prof. Dr. İrem Yıldırım
Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli
Uzm. Dr. Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı