BİLİMSEL PROGRAM

13:15 - 13:30 AÇILIŞ

 

13:30 - 14:50 PANEL
Oturum Başkanları:
Sibel Velioğlu, Berrin Aktekin, Hakan Kaleağası
13:30 - 14:10 Epilepside Nöroanatomi / Ayşin Kale
14:10 - 14:50 Epilepside Nörogörüntüleme / Serra Sencer

 

14:50 - 15:00 ARA

 

15:00 - 15:45 UYDU SEMPOZYUMU

 

15:45 - 17:15 PANEL
Oturum Başkanları:
Destina Yalçın, Yasemin Biçer Gömceli
15:45 - 16:15 EEG’nin Klinikte Kullanımı / Veysi Demirbilek
16:15 - 16:45 EEG Tedavi Edilmeli mi? / Özlem Dede
16:45 - 17:15 Epilepside Polisomnografinin Yeri / Gülçin Benbir

 

17:15 - 17:30 ARA

 

17:30 - 18:30 PANEL: TÜRKİYE’ DE EPİDEMİYOLOJİ VE ÇEVRE
Oturum Başkanları:
Günay Gül, İbrahim Aydoğdu
17:30 - 18:00 Türkiye’de Epilepsi Epidemiyolojik Çalışmaları / Kezban Aslan Kara
18:00 - 18.30 Hava Kirliliği ve Epilepsi / Semih Ayta

 

21:00 - 22:00 TEDAVİ GECESİ
Oturum Başkanları:
Kadriye Ağan, Dilek Ataklı
21:00 - 21:20 Özden Kamışlı
21:20 - 21:40 Ebru Doğan
21:40 - 22:00 Fulya Eren
08:45 - 09:00 AÇILIŞ / Nerses Bebek

 

09:00 - 10:30 MAIN SESSION
Chairs:
Nerses Bebek, Naz Yeni, İrem Yıldırım
09:00 - 09:45 Machine Learning and Future of EEG / Sandor Becniczky
09:45 - 10:30 Management of AED After Epilepsy Surgery / Kristina Malmgren

 

10:30 - 11:00 ARA

 

11:00-12:30 PANEL: EPİLEPSİ SEMİYOLOJİSİ
Oturum Başkanları:
Ayşe Kutlu, İbrahim Öztura
11:00-11:30 Fokal Nöbetlerde Semiyoloji / Serap Saygı
11:30-12:00 Jeneralize Nöbetlerde Semiyoloji / Candan Gürses
12:00-12:30 Çocuklarda Epileptik Olan ve Olmayan Ataklarda Semiyoloji / Füsun Ferda Erdoğan

 

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

 

13:30- 14:15 UYDU SEMPOZYUMU

 

14:15-15:45 PANEL: EPİLEPSİ ÖYKÜSÜNDE İNCELİKLER
Oturum Başkanları:
Erhan Bilir, Aylin Bican Demir
14:15-14:45 Epilepside Temel Anamnez Özellikleri: Hangi sorular? / Demet Kınay
14:45-15:15 İlk ve Tek Nöbete Yaklaşım / Barış Baklan
15:15-15:45 Epilepside Remisyon Mümkün mü? / Babürhan Güldiken

 

15:45-16:15 ARA

 

16:15- 17:00 UYDU SEMPOZYUMU

 

17:00-18:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Ayşe Deniz Elmalı, Ebru Aykutlu Altındağ

 

18:00-19:00 SEÇİLMİŞ POSTER BİLDİRİ OTURUMU
Oturum başkanları:
Ferda İlgen, Nevin Pazarcı
09:00 - 10:30 PANEL: ÖZEL GRUPLARDA TEDAVİ
Oturum Başkanları:
İpek Midi, Demet ilhan Algın
09:00 - 09:30 Yaşlıda Epilepsi Tedavisi / Gülnihal Kutlu
09:30 - 10:00 Çocukta Epilepsi Tedavisi / Özlem Çokar
10:00 - 10:30 Kadında Epilepsi Tedavisi / Hacer Bozdemir

 

10:30 - 11:00 ARA

 

11:00 - 12:40 PANEL
Oturum Başkanları:
Ebru Vanlı Yavuz, Zeki Gökçil
11:00 - 11:30 ANİ Etkileşimleri ve Etki Mekanizmaları / İbrahim Bora
11:30 - 12:00 Otoimmun Nörolojik Hastalıklarda Epilepsi Tedavisi: IVIG ve Diğer İmmun Tedavilerin Yeri / İrsel Tezer
12:00 - 12:30 Tedaviye Dirençli Epilepsiler / Çiğdem Özkara
12:30 - 12:40 Akılcı İlaç Kullanımı / Abidin Erdal

 

12:40 - 12:50 KAPANIŞ